Aktualności

Zmiana ogloszenia i SIWZ

14.03.2012

Dotyczy:

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.) na „Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.:  Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapisanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12.03.2012r., nr. 75644– 2012

 

ZMIANA

OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

> czytaj więcej


Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko

12.03.2012Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapisanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 

> czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

09.03.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, w zamówieniu, którego wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro.

> czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

07.03.2012

Zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji ofertowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wstępny plan organizacji ruchu lotniczego dla potrzeb rozbudowy portu lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”, zapisanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,

> czytaj więcej


Wyjaśnienie treści SIWZ

01.03.2012

Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu na:

 

 

> czytaj więcej


Załaczniki w formacie word

27.02.2012

Opracowanie map do celów projektowych terenu Portu Lotniczego w Szymanach dla potrzeb rozbudowy w ramach projektu pn. "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia I Mazury na lata 2007-2013

 

> czytaj więcej


Zmiana Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

23.02.2012

Dotyczy:

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.) na „Opracowanie map do celów projektowych terenu Portu Lotniczego w Szymanach dla potrzeb rozbudowy w ramach projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2007-2013”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.02.2012r., nr 47540 – 2012

 

ZMIANA

OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

> czytaj więcej


Pierwsza  « Poprzednia 91 92 93


WSTECZ

Copyright © 2024 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

24.08.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego:

Archiwum aktualności