Aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

24.08.2020

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

12.08.2020

Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

12.08.2020

Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego:

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE -

05.08.2020

Warmia i Mazury Sp z o.o. zarządzający Portem Lotniczym Olsztyn - Mazury zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę

obrazów zagrożonych (TIP) systemy kontroli bagażu rejestrowanego zgodnie z umieszczonym poniżej zapytaniem ofertowym.

> czytaj więcej


zaproszenie do negocjacji - zmiana ogłoszenia

27.07.2020

Szanowni Państwo informujemy, że zmianie uległy wytyczne dotyczace  realizacji dla usługi  wykonania, dostawy i montażu wiat przeznaczonych na czasowy pobyt pasażerów. Na stronie opublikowano poprawione zaproszenie do składania ofert.

 

> czytaj więcej


Zaproszenie do negocjacji

24.07.2020

Wykonanie, dostawa i montaż wiat przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi oczekujących na boarding.

> czytaj więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

21.07.2020

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem  do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

> czytaj więcej


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

09.07.2020

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury” 

> czytaj więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

07.07.2020

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2020

„Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury”

> czytaj więcej


 1 2 3 Następna »  Ostatnia


WSTECZ

Copyright © 2024 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

24.08.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego:

Archiwum aktualności