Przetargi w kolejności

 

 

Postępowania przetargowe w trakcie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania strzałka w dół niebieska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie sprawy

Termin składania ofert

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ

Otwarcie ofert

Odwołania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

WIM.DEA.0812.18.2018


„Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych
NAV i VAN  funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury”

14.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2-4 do SIWZ (edytowalne)

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umow

/userfiles/Obloty 2018/zmiana_nr_1_do_siwz.pdf

/userfiles/Obloty 2018/zmiana_nr_opz.pdf

21.12.2018

   

WIM.DEA.0812.17.2018


„Wyrównanie terenu pasa drogi startowej”

17.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

WIZJA LOKALNA
 

WIZJA LOKALNA - PRZYPOMNIENIE

Zał. nr 1 do SIWZ – PFU

Zał. nr 2-6 do SIWZ (edytowalne)

Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Zał. nr 1 do PFU

Zał. nr 2 do PFU

Zał. nr 3 do PFU

Zał. nr 5A do PFU

Zał. nr 5B do PFU

Zał. nr 6 do PFU

Zał. nr 8 do PFU

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1

Publikacja załączników do PFU

Modyfikacja treści SIWZ nr 1

Zmiana do ogłoszenia o zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

Zał. nr 1 do odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

Zał. nr 2 do odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

Zał. nr 3 do odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

21.12.2018

   
 
 

Harmonogram wykonanych prac projektowych

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

 

Informacja:

Aktualne oraz archiwalne postępowania przetargowe znajdują się w zakładce BIP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie sprawy Tryb postępowania oraz termin składania ofert    SIWZ          Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ                            

otwarcie ofert                      Odwołania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Sprzedaż pozostałości drzew po wycince 11.04.2016 Ogłoszenie o przetargu Formularz cenowy        

„Wykonanie obsługi  sprzątania części ogólnodostępnej dla pasażerów w Terminalu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

29.04.2016

SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

Opis przedmiotu Zamówienia

Załączniki w formie edytowalnej

Modyfikacja 1

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zmiana SIWZ 1

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Odpowiedzi 1

Załącznik nr 1

Odpowiedzi 2

 

Informacja z otwarcia

 

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty
Naprawa płyt postojowych oraz dróg kołowania 2 28.04.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

OPZ

Wzór umowy zał w formie word

Rysunki/ Specyfikacje

Modyfikacja 1

Załącznik nr 1

Modyfikacja  2

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Wizja lokalna

Zmiana SIWZ 1

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Odpowiedzi 1

Odpowiedzi 1a

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty
Projekt rozbudowy Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury 29.04.2016

SIWZ

Ogłoszenie o Zamówieniu

OPZ

Załączniki w formie word

Rysunek 1

Rysunek 2

Wzór umowy

Modyfikacja 1

Załącznik nr 7 - wzór umowy

 

 

Informacja z otwarcia ofert    
,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych 12 sprzętów do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury" 27.05.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

 

Załączniki w formie edytowalnej

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9

Zadanie 10

Zadanie 11

Zadanie 12

Formularz cenowy

Modyfikacja nr 1

Zmodyfikowany załącznik nr 2.a

Zmodyfikowany załącznik nr 1.2

Zmodyfikowany załącznik nr 1.4

Zmodyfikowany załącznik nr 1.11

Zmodyfikowany załącznik nr 1.12

 

Odpowiedzi 1

Odpowiedzi 2

Modyfikacja SIWZ 2

Sprawozdanie za 2014

Sprawozdanie za 2015

Odpowiedzi 3a

Odpowiedzi 3b

Modyfikacja 3

Modyfikacja 4

Modyfikacja 5

    Unieważnienie postępowania

„Dostawa sprzętów do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury” 

03.08.2016 r. SIWZ

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

Część VI

Część VII

Część VIII

Część IX

Część X

Część XI

Część XII

Odpowiedzi 1

Modyfikacja SIWZ 1

 

Modyfikacja SIWZ 2

 

Odpowiedzi 2

JEDZ - załącznik 8

Zmodyfikowany załącznik 1.4

Modyfikacja SIWZ 3

Zmodyfikowany załącznik nr 1.3

Zmodyfikowany załącznik nr 1.5

 

Modyfikacja SIWZ 4

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1.3

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1.5

Informacja z otwarcia ofert  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Część IV

Część V

Część VII

Część X

Część I

Część VI

Część XIII

Część IX

Część II

Część VIII

Część XI i XII

 

Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej Spółki Warmia
i Mazury Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony

16.08.2016 r.

SIWZ

SIWZ

 

Załącznik nr 1a - część I - Ubezpieczenie mienia i OC ogólnego

Załącznik nr 1b - część II - Ubezpieczenie pojazdów

Załącznik nr 1c - część III - Ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego

Załącznik nr 2a - część I - Formularz cenowy dla Zadania nr 1

Załącznik nr 2b - część II - Formularz cenowy dla Zadania nr 2

Załącznik nr 2c - część III - Formularz cenowy dla Zadania nr 3

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6a- część I - Wzór umowy

Załącznik nr 6b - część II - Wzór umowy

Załącznik nr 6c - część III - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Dane dotyczące oceny ryzyka

Załącznik nr 8 - Procedury likwidacji szkód

 

Modyfikacja SIWZ 1

Zmodyfikowany Załącznik nr 7

 

Odpowiedzi 1

Zmodyfikowany załącznik nr 1a

Zmodyfikowany załącznik nr 1b

Zmodyfikowany załącznik nr 1c

Zmodyfikowany załącznik nr 2b

Zmodyfikowany załącznik nr 2c

Zmodyfikowany załącznik nr 6c

Zmodyfikowany załącznik nr 7

 

Modyfikacja nr 3

Załącznik nr 2c

 

doprecyzowanie odp. nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa używanego autobusu oraz  wozu strażackiego ”

05.09.2016   SIWZ Odpowiedzi 1 Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2
,,Dostawa używanego taśmociągu"

09.09.2016

16.09.2016

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi/Modyfikacja SIWZ

Zmodyfikowany Zał. nr 1.1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Sprzedaż pojazdu pożarniczego, powypadkowego 21.09.2016 Ogłoszenie

Opinia

  Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprzedaż pojazdu pożarniczego, powypadkowego II

12.10.2016

Ogłoszenie

 

Zał. - Formularz ofertowy

Opinia

  Informacja z otwarcia ofert   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
,,Rozbudowa z przebudową istniejących parkingów, przebudowa wiaty technicznej oraz budowa dróg dojazdowych i dojść pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 21.09.2016

SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załączniki do OPZ

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Załączniki w wersji edytowalnej

Modyfikacja SIWZ 1

Zmodyfikowany zał. nr 5

Zmodyfikowany zał. nr 7

 

Odpowiedzi 1

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Sprzedaż drewna 17.10.2016 Ogłoszenie     Informacja z otwarcia ofert    

„Rozbudowa z przebudową istniejących parkingów, przebudowa wiaty technicznej oraz budowa (przebudowa) dróg dojazdowych i dojść pieszych w niezbędnym zakresie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

20.10.2016

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia

Załączniki  wersji edytowalnej

Zał. nr 7 - wzór umowy

 

Zagospodarowanie terenu - koncepcja/rzut

Wita techniczna - koncepcja/rzut

Mapa 463

Mapa syt.-wys.

Projekt wykonawczy

Modyfikacja treści SIWZ

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi 1

Informacja z otwarcia ofert   Unieważnienie postępowania

Dostawa używanego taśmociągu II

WIM.BZ.0812.19.2016

09.12.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej Modyfikacja
treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

Pełnienie funkcji sokolnika w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury 

WIM.BZ.0812.20.2016

15.12.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie
treści SIWZ

 

Modyfikacja
treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert    

Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD

WIM.BZ.0812.21.2016

21.12.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej

Odpowiedzi 1

Modyfikacja tresci SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ (zmodyfikowany)

Załącznik nr 1 - zmodyfikowany (edytowalny)

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie
o wyborze oferty

 

„Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych”

WIM.BZ.0812.22.2016

05.01.2017

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1a - OPZ

Załącznik nr 1b - OPZ

Załącznik nr 1c - OPZ

Załącznik nr 1d - OPZ

Załączniki nr 2-4 (edytowalne)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Zmiana SIWZ nr 1

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty
      2017        

„Zakup komputerowego systemu szkoleniowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa”

(WIM.BZ.0812.1.2017)

 

23.01.2017 r.

26.01.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2-4 (edytowalmy)

Załącznik nr 5

Zmiana SIWZ (1)

Zmiana SIWZ (2) - SPROSTOWANIE

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych
NAV i VAN  funkcjonujących
w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury

(WIM.BZ.0812.2.2017)

27.01.2017 r.

SIWZ 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej
(nr 2,3,4)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Protokół z oblotów NAV

Protokół z oblotów VAN

      Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN  funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury II”

(WIM.BZ.0812.2A.2017)

03.02.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej (nr 2,3,4)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Protokół z oblotów NAV

Protokół z obltów VAN

Odpowiedzi 1 Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych”

(WIM.BZ.0812.4.2017)

27.02.2017r.

02.03.2017r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1a - OPZ

Załącznik nr 1b - OPZ

Załącznik nr 1c - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej 2-5

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ / Zmiana SIWZ

 - Zmodyfikowany załącznik nr 1a - OPZ

 - Zmodyfikowany załącznik nr 1b - OPZ

 - Zmodyfikowany załącznik nr 1c - OPZ

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na potrzeby spółki  Warmia i Mazury
Sp. z o.o.”

(WIM.BZ.0812.4A.2017)

10.03.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówienie


Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej
(od nr 2 do nr 6)

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na potrzeby spółki  Warmia i Mazury
Sp. z o.o. II” (WIM.BZ.0812.4B.2017)

28.03.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej
(nr 2-6)

Zawiadomienie o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej
w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury
w Szymanach”. 

(WIM.BZ.0812.6.2017)

 

21.04.2017 r.

 

 

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówiniu

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia(OPZ) dla Zadania I

* Cz. 1 - lotniskowo - drogowa

*Cz. 2 - elektryczna

*Cz. 3 - sanitarna

*Cz. 4 - konstrukcyjno - budowlana

Załącznik nr 1a – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania II – Program Funkcjonalno - Użytkowy

Załącznik nr 2-6 - ząłaczniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy  

Inne:

Decyzja nr 1

Decyzja nr 2

Decyzja nr 3

Wyjaśnienie treści
SIWZ

Wyjaśnienie treści
SIWZ 2

Wyjaśnienie treści
SIWZ 3

 

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach II”.

(WIM.BZ.0812.6A.2017)

14.06.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 1a - Szczegółowy OPZ cz. I

Załącznik nr 1b - Szczegółowy OPZ cz. II

Załączniki  2-6 - wersja edytowalna

Załącznik nr 7a - Wzór umowy 

 

Inne:

Decyzja 1

Decyzja 2

 

Wyjaśnienie treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

„Wykonanie obsługi sprzątania Terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach oraz sprzątania na pokładach statków powietrznych” 

(WIM.BZ.0812.8.2017)

06.06.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Załącznik nr 1- OPZ

Załączniki nr 2-5 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Cennik opłat

      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu

„Wykonanie obsługi sprzątania Terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach oraz sprzątania na pokładach statków powietrznych II” 

(WIM.BZ.0812.8A.2017)

05.07.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki nr 2-5 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy 

Cennik opłat

Wyjaśnienie treści
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów Warmia i Mazury Sp. z o.o.
w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych”

(WIM.BZ.0812.12.2017)

29.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Załącznik nr 1a - OPZ

Załącznik nr 1b - OPZ

Załączniki nr 2a -5 - Formularze, Oświadczenia, Wykazy

 

Wyjaśnienie treści
SIWZ

 

Wyjaśnienie treści
SIWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla cz. I

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty cz. II

 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu - konkursie ofert na wynajem powierzchni kantoru w strefie komercyjnej terminala pasażerskiego

(WIM.BZ.0812.14.2017)

20.10.2017 r.

Ogłoszenie

Załącznik nr 3 (edytowalny)

         

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach na pomieszczenia biurowe”

(WIM.BZ.0812.15.2017)

24.10.2017 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

 

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

15.11.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 6

Załączniki do OPZ:

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

zał. 6

Zawiadomienie o wizji lokalnej

 

Wyjaśnienie treści
SIWZ

Modyfikacja treści
SIWZ 1

Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

 

,,Karczowanie pni na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury  wraz
z uprzątnięciem terenu”

 

(WIM.BZ.0812.16.2017)

20.10.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ


Załącznik nr 1 - mapa

Załączniki nr
2-5(wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Wyjaśnienie treści

SIWZ 1

 

Zawiadomienie
o zmianie terminu składania ofert

  Zawiadomienie o wyborze oferty  

,,Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, specjalnej i biurowej wg załączników przez okres 24 miesięcy dla pracowników Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

(WIM.BZ.0812.18.2017)

01.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Formularz ofertowo – cenowy  - ( I-III części zamówienia)

w tym:
część I – odzież dla pracowników pionu ekonomiczno-administracyjnego i działu obsługi naziemnej (formularze: DEA_kobietaDON- AGENT OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ_kobieta/mężczyzna,

DON- KOORDYNATOR OBSŁUGI NAZIEMNEJ SAMOLOTÓW_kobieta, mężczyzna,

DON- OPERATOR SPRZĘTU LOTNISKOWEGO / BAGAŻOWY_mężczyzna)

cześć II – odzież dla pracowników pionu technicznego (formularze: DT_, DT_elektryka, DT_paliwo, DO-COM)

część III – odzież dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG)
oraz Służby Ochrony Lotniska (SOL) (Formularze: LSRG, SOL)

Załączniki nr 2-3 - Oświadczenia

Załączniki nr 4 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Zmodyfikowane załączniki:

część I – odzież dla pracowników pionu ekonomiczno-administracyjnego i działu obsługi naziemnej

(formularze: DEA_kobieta,
DON- AGENT OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ_kobieta/mężczyzna,


DON- KOORDYNATOR OBSŁUGI NAZIEMNEJ SAMOLOTÓW_kobieta, mężczyzna,


DON- OPERATOR SPRZĘTU LOTNISKOWEGO / BAGAŻOWY_mężczyzna,

cześć II – odzież dla pracowników pionu technicznego (formularze:
DT_,
DT_elektryka,
DT_paliwo,
DO+COM)

część III – odzież dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG)
oraz Służby Ochrony Lotniska (SOL) (Formularze: LSRG, SOL)

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Informacja z otwarcia ofert    

,,Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu telewizji przemysłowej budynku terminala lotniczego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury”

(WIM.BZ.0812.19.2017)

08.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU

załącznik nr 1 do PFU - 

wykaz posiadanego sprzętu: wniosek materiałowy RPL/T/084/M

załącznik nr 2 do PFU - 

rzut parteru terminala

załącznik nr 3 do PFU - 

rzut piętra terminala

załącznik nr 4 do PFU - 

plan parkingu przed terminalem

Załącznik nr 2-6 do SIWZ (edytowalne)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ (1) / Zmiana SIWZ (1) Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91”

(WIM.BZ.0812.20.2017)

18.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik do OPZ nr 1: Projekt budowlany

Załącznik do OPZ nr 2: Przedmiar

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ 1 Informacja
z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty  

 

                                                                 Postępowania przetargowe rozstrzygnięte

 
Przedmiot zamówienia Termin podpisania umowy z wykonawcą                                                                                                         Wartość zamówienia  (netto)                          

„Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013 [II]”

06.08.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

45 894 833,02
Pełnienie nadzoru geodezyjnego  nad realizacją działań prowadzonych w ramach budowy Regionalnego  Portu  Lotniczego Olsztyn-Mazury- zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013 29.08.2014 r. 48 600 00,00

Remont budynku biurowego położonego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 89/91

22.09.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

365 264,27
Dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

29.10.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2 199 000,00
Zaprojektowanie i budowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii
i Mazur na lata 2007 – 2013

21.11.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

499 071,41

Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi  naziemnej samolotów wraz z  Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

Część 1( ASU)                    27.05.2015

Ogłoszenie

Część 2(Ciągnik elektryczny handingowy)                            29.04.2015

Ogłoszenie

Część 3( Cysterna paliwowa)  28.04.2015

Ogłoszenie

Część 4 (pojazd fallow -me) 30.04.2015

Ogłoszenie

Część 5( Agragat GPU)       27.05.2015

Ogłoszenie

Część 6 (Oczyszczarka lotniskowa) 29.04.2015

Ogłoszenie

część 7 (Odladzarka) 30.04.2015

Ogłoszenie

Część 8 (Przyczepki bagażowe) 05.05.2015

Ogłoszenie

Część 9 (Schody pasażerskie ciągane) 05.05.2015

Ogłoszenie

Część 10 (Schody samojezdne) 27.05.2015

Ogłoszenie

Część 11(Taśmociąg) 27.05.2015

Ogłoszenie

Część 12 (Łączność radiowa) 30.04.2015

Ogłoszenie

Część 1: 684 900,00

Część 2: 250 000,00

Część 3: 992 000,00

Część 4: 82 683,93

Część 5: 206 900

Część 6: 3 798 000,00

Część 7:1 790 000,00

Część 8: 77 400,00

Część 9: 106 450,00

Część 10: 364 900,00

Część 11: 188 900,00

Część 12: 422 846,00

Adaptacja pomieszczeń wieży kontroli  ruchu lotniczego  dla służb nawigacyjnych 07.07.2015 1 293 831,18

Zaprojektowanie i wykonanie  instalacji systemu kontroli dostępu wraz z wyposażeniem służb lotniska  oraz  przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu   w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

Część II - 26.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Część III - 03.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Część II - 157 598,37

Część III - 15 500,00

Zaprojektowanie i wykonanie  instalacji systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

04.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

2 407 571,00
Dostawa wraz z montażem urządzeń do kontroli ruchu lotniczego na terenie Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury

28.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1 395 000,00
Dostawa sprzętu do wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury

27.10.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

500 241,00
Dostawa sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla LSR-G

Część 1 - 02.11.2015 r.

Część 2 - 02.11.2015

Część 1 - 366 435,00

Część 2 - 39 178,00

 

Wycinka drzew i krzewów wraz ze zrywką stanowiących przeszkody lotnicze

 28.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

259 200,00

„”Usunięcie drzew i krzewów na terenie  Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury poprawiającego bezpieczeństwo działalności lotniskowej w ramach projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

04.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

696 600,00
Dostawa sprzętu ratowniczo - medycznego dla LSR-G

Część 1 - 02.11.2015

Część 2 - 02.11.2015

Część 3 - 13.11.2015 r

Część 1 - 246 688,00

Część 2 - 35 798,15 

Część 3 - 21 664,00

 

Dostawa pługa wirnikowego

20.11.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1998 700,00
Dostawa wraz z montażem wyświetlaczy wielkoformatowych (telebimy)

30.12.2015 r

Ogłoszenie o zamówieniu

500 000,00 PLN netto
Pełnienie funkcji sokolnika w Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury

14.12.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

9 300 zł netto / miesięcznie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem infrastruktury Portu lotniczego do sieci telekomunikacyjnej    
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz wózka widłowego o napędzie spalinowym

Część 1 - Dostawa ciągnika rolniczego

05.01.2016 r.

Część 2 - Dostawa wózka widłowego

20.12.2015 r.

Część 1 - 299 000 PLN neto

Część 2 -  99 000, PLN

Zaprojektowanie i dostarczenie stacji paliw JET A-1 oraz AVGAS 100 LL 28.12.2015 r. 1 165 000 PLN netto
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania

01.12.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

max 615 000 PLN brutto
Świadczenie usług telefonii komórkowej

09.02.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

332 568,00 PLN ryczałt netto
,,Wykonanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury "

18.02.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

265 700,00 PLN
,,Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki"

15.03.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

max

683 880,00 PLN brutto

     
     

 


WSTECZ

Copyright © 2024 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

24.08.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego:

Archiwum aktualności