Zamówienia sektorowe powyżej tzw. progów unijnych

Filtrowanie:

WIM.DEA.0812.3.2020 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

publikacja: 24.08.2020 08:30:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 21.07.2020 14:35:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

 

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.3.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 07.07.2020 14:36:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II

publikacja: 01.07.2020 14:36:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)” 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ V

publikacja: 15.06.2020 14:02:00 (Administrator)

,,Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury (II)"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ IV

publikacja: 19.05.2020 09:30:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.3.2020 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

publikacja: 18.05.2020 10:09:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

publikacja: 22.04.2020 14:44:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

publikacja: 31.03.2020 11:44:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)” 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.3.2020 WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

publikacja: 26.03.2020 14:03:00 (Administrator)

,,Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem" 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.4.2020 MODYFIKACJA TREŚCI PROCEDURY

publikacja: 26.03.2020 12:22:00 (Administrator)

,,Świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.4.2020 PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

publikacja: 16.03.2020 12:12:00 (Administrator)

,,Świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

publikacja: 12.03.2020 15:16:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.3.2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

publikacja: 28.02.2020 19:05:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.1.2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

publikacja: 18.02.2020 08:53:00 (Administrator)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)” 

czytaj więcej


 1 2 3 Następna » 


WSTECZ

Copyright © 2023 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

24.08.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego:

Archiwum aktualności