Aktualności

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

26.03.2020

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

 

> czytaj więcej


MODYFIKACJA TREŚCI PROCEDURY

26.03.2020

,,Świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury”

 

> czytaj więcej


PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

16.03.2020

,,Świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury”

> czytaj więcej


MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

12.03.2020

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

 

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

09.03.2020

Wykonanie usługi zabezpieczenia przed szkodnikami obiektów spółki (budynek Terminala, Wieża Kontroli Lotów, LSRG)

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2020

Przegląd i prace uzupełniające  systemu transportu bagażu (BHS): cześć informatyczna wraz z automatyką

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2020

Przegląd i prace uzupełniające systemu kontroli dostępu

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2020

,,Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury"

> czytaj więcej


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

28.02.2020

,,Dostawa fabrycznie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem"

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

26.02.2020

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu  Warunków Kontraktowych FIDIC opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) przy realizacji projektu inwestycyjnego: „Dostosowanie parametrów trawiastej części pasa startowego do wymogów Komisji Unii Europejskiej oraz podniesienie kategorii lotniska do kat. II” na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

> czytaj więcej


 « Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna »  Ostatnia


WSTECZ

Copyright © 2024 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

24.08.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego:

Archiwum aktualności